Activiteiten

Financieringsadvies

Vanwege haar netwerk bij (buitenlandse) banken, private investeerders en productiebedrijven adviseert Marylane bij vastgoed gerelateerde financieringsvragen van bedrijven, particulieren en non-profitorganisaties.

De financieringsvraagstukken waarbij Marylane adviseert vragen veelal om geïntegreerde oplossingen van het aantrekken van risicokapitaal, het zekeren van een exit, afdekking van risico’s en het aantrekken van een bancaire financiering.

 

Herstructurering

Marylane is regelmatig betrokken bij impasses in financiering en ontwikkeling. In dergelijke situaties dient een probleemanalyse gemaakt te worden om tot een plan te komen waarvoor draagvlak is bij de belangrijkste stakeholders.

Kostenbesparingen, desinvesteringen, het managen van verplichtingen en een nieuw financieringsarrangement zijn belangrijke onderdelen van de oplossing, maar het begint met een goede informatievoorziening en het (her)winnen van vertrouwen tussen partijen.

 

Vastgoedtransformatie

Veel vastgoedobjecten hebben alleen nog een toekomst na transformatie, het alternatief is sloop. Vanuit een oogpunt van duurzaamheid wordt steeds vaker de vraag gesteld: waarom een nieuw gebouw neerzetten als een bestaand pand met enige aanpassingen ook in die behoefte kan voorzien? Wanneer er voldoende realiteitszin is bij gebouweigenaren en financiers kan transformatie een goede oplossing zijn voor leegstand en verdere waardedaling. Veelal betekent dit eerst een afwaardering van het bezit. Omdat Marylane een goed netwerk heeft bij banken (o.a. afdelingen van bijzonder beheer), investeerders en bouw- en ontwikkelingsbedrijven is zij veelvuldig als adviseur voor bestaande gebouweigenaren,  kopers van “distressed” vastgoed of als initiator bij transformaties betrokken.

Referenties zijn op verzoek beschikbaar.