Introductie

Bart Douw: “Ik heb Marylane opgericht om ondernemers te ondersteunen bij complexe financieringstrajecten, het doorbreken van impasses in situaties van ‘zwaar weer’ en het verzilveren van kansen in het nieuwe tijdperk.

Na een lange periode van ruime beschikbaarheid van financiering en aanhoudend stijgende vastgoedwaarden loopt de luchtbel in de vastgoedmarkt nu langzaam leeg. In veel situaties zijn vastgoedbezittingen in waarde gedaald, aandelenbelangen verdampt en financieringen staan onder water. Hierdoor heeft herordening van belangen tussen aandeelhouders, financiers en andere stakeholders plaatsgevonden.

Deze ontwikkelingen leiden helaas te vaak tot impasses in financieringen bij ondernemingen en hun belanghebbenden. Die impasses dienen gemanaged te worden, anders dreigt onnodige vernietiging van waarde. Ingrediënten voor oplossingen in dit soort situaties zijn realiteitszin, vertrouwen, vastgoedkennis, communicatie, creativiteit en daadkracht.

Wanneer waarden neerwaarts zijn bijgesteld ontstaan ook weer kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Er is dan ruimte om met vastgoedprojecten wederom waarde te creëren tegen acceptabele risico’s.

Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik rust en vertrouwen brengen wanneer het spannend wordt, een gedegen analyse maken, een plan van aanpak opstellen en dit vervolgens uitvoeren. Ik ben voor mijn klanten beschikbaar als interimmanager, dealmaker en adviseur.

Financiering zie ik als een middel om waarde te genereren. Alle betrokken stakeholders kunnen uiteindelijk meeprofiteren van de waardestijging. In dit nieuwe tijdperk vraagt het aantrekken van financiering om een nieuwe aanpak en steeds meer ondernemers begrijpen dat hiervoor specifieke expertise vereist is. Marylane voorziet in deze behoefte.”